EXPROJEKT

Projekční kancelář EXprojekt s.r.o.


Naše společnost nabízí investorům služby v oblasti stavební projekční činnosti, statiky a dynamiky stavebních konstrukcí, geodézie, inženýringu a konzultací. Zaměřujeme se především na komplexní projekci dopravních staveb.


Rádi bychom touto cestou informovali naše klienty, že jsme výrazně rozšířili činnost našeho střediska projekce trakčního vedení a tento směr dále rozvíjíme.
www.exprojekt.cz